fbpx

Νικόλ

Νικόλ

Fitness Trainer

Biography:

NIKOΛ KABBAΔIA, ΠTYXIOYXOΣ TEΦAA ΔIEΘNHΣ AΘΛHTPIA YΔATOΣΦAIPIΣHΣ ,EN ENEPΓEIA TPIAΘΛHTPIA ME ΔIAKPIΣEIΣ ΣTHN EΛΛAΔA KAI ΣTO EΞΩTEPIKO ΣE AΓΩNEΣ Ironman KAI Half Ironman. TO MEΓAΛO THΣ ΠAΘOΣ EINAI H EΣΩTEPIKH ΠOΔHΛAΣIA TO spinning.

H ΠOΛYETHΣ EMΠEIPIA THΣ ΣE MEΓAΛA ΓYMNAΣTHPIA , H AΓAΠH ΓIA TON AΘΛHTIΣMO KAI TO ΠAΘOΣ ME TO OΠOIO ΔIΔAΣKEI ,THN KANOYN NA ΞEXΩPIZEI ΣTON XΩPO.

Skills:

X